คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ปราจีนเจอติด ‘โควิด’ รวดเดียว 23 คน อายัดน้ำแข็งตรวจ

โควิด : คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ปราจีนผวาเจอติด ‘โควิด’ รวดเดียว 23 คน เข้าตวรจสอบโรงน้ำแข็ง อายัดน้ำแข็งหาเชื้อ ปิดโรงงานชั่วคราว

วันที่ 1 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศ จ.ปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย สะสมรวม 195 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 156 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย

รายละเอียดและสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ 23 ราย (รายที่ 173–195) เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงน้ำแข็ง ซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ คือ ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุ์กรรมไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, อายัดน้ำแข็งในห้องเย็น ไม่ให้มาจำหน่ายและรอทำลาย, ประสานพยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้คำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รถขนส่งน้ำแข็ง ห้องเย็น และบ้านพักคนงาน

ตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยสวอบ อุปกรณ์ พื้นผิว ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ได้มีคำส่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ของโรค จำนวน 14 วัน และนำพนักงานทุกคนตรวจหาเชื้อ ถ้าพบติดเชื้อให้รักษาในโรงพยาบาล ถ้าไม่ติดเชื้อให้กักบริเวณ 14 วัน และให้ผู้มีประวัติสัมผัสเสี่ยวสูงทุกคนมาตรวจและกักบริเวณตามที่จังหวัดกำหนด

คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ปราจีนเจอติด 'โควิด' รวดเดียว 23 คน อายัดน้ำแข็งตรวจ

You cannot copy content of this page