‘กรมที่ดิน’ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว รับ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

0
968

กล่าวได้ว่าช่องทางมาแล้วสำหรับผู้ที่กำลังรอคอย โดยปัจจุบัน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อใส่และก็ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน ใส่คราวแรก 50 อัตรา : เปรียญตรีหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารเมืองธุระ และก็ เป็นผู้สอบได้การประมาณวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน กุมภาพันธ์

2. นายช่างรังวัดดำเนินการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ใส่ทีแรก 28 อัตรา (ใส่ทั้งประเทศ เว้นเสียแต่พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี รวมทั้งจังหวัดสตูล) : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างตรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง รวมทั้ง เป็นผู้สอบได้การประเมินวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของที่ทำการ เดือนกุมภาพันธ์

3. นายช่างรังวัดทำงาน ใส่คราวแรก 57 อัตรา (ใส่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และก็จังหวัดสตูล) : ปวท.หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิธีวิศวกรรมตรวจสอบ

สาขาวิชาเคล็ดลับวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาแนวทางการจัดแจงการก่อสร้าง หรือ ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาตรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง รวมทั้ง เป็นผู้สอบได้การประมาณวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิธี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของที่ทำการ เดือนกุมภาพันธ์

4. นายช่างรังวัดปฏิบัติการ ใส่ทีแรก 1 อัตรา (ใส่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี แล้วก็จังหวัดสตูล) : ปวท.หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเคล็ดลับวิศวกรรมตรวจ สาขาวิชาวิธีวิศวกรรมโยธา

หรือสาขาวิชาแนวทางการจัดแจงการก่อสร้าง หรือ ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาตรวจสอบ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง รวมทั้ง เป็นผู้สอบได้การประเมินวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแนวทาง

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของที่ทำการ เดือนกุมภาพันธ์

เปิดรับสมัครทางเว็บ http://www.dol.go.th หรือ https://dol.thaijobjob.com ด้านในวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์-18 เดือนมีนาคม62

-ขอขอบคุณมาก thaijobsgov

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here